EUROPROCESS OBEZBEÐUJE :

Obimne informacije, sugestije, primere aplikacija, kompletnu dokumentaciju i strucnu asistenciju u fazi donosenja odluke o izboru adekvatnih komponenti i sistema.

Obilazak referentnih aplikacija.

Vrhunsku i najsavremeniju opremu.

Normal i express isporuke.

Dokumentaciju i nadzor, pripreme za ugradnju.

Nadzor , instalaciju i puštanje u rad sa dokazivanjem performansi sistema.

Obimnu instalacionu i operativnu dokumentaciju i uputstva za održavanje sistema.

Obezbedjivanje potrebnih atesta i odobrenja.

Obuku operatera i servisera.

Regularne i produžene garancije opreme.

Periodiène kontrole ispitivanje i praæenje performansi sistema.

Postprodajnu podršku i rezervne delove.

Urgentnu tehnièku podršku i hitne intervencije.

Novosti o trendovima, najnovijim sistemima, aplikacijama i iskustvima.

KVALITET - POUZDANOST - EFIKASNOST - POVERENJE .. .-......DOBIT za sve