Ukoliko želite da saznate više o asortimanu odredenog proizvodača, kliknite na logo,strelicu ili spisak proizvoda.

 


detaljnije

-
- --

Komponente i sistemi za merenja i doziranja

Merni Pretvarači, Platformske, Bunkerske vage, Kranske vage, Kolske i Kamionske vage, Železničke i vagonske vage, Tračne vage , Protočne vage,Tračni dozatori , Koriolis vage , Loss In Weight dozatori, Big-Bag utovarno-istovarne stanice,Vage za tracne transportere ,

Vibro-sita, Vibro-dozatori

- --- - --- --- --
detaljnije

-----

Vibrotehnika

Vibromotori, elektromagnetni vibratori,motori sa ekscentrima i debalansiranim masama,

Vibro-transporteri, Vibro-dodavači, Vibro-dozatori,Vibro-izuzimači, Vibro-sita  

- - - -
detaljnije

----

Merači protoka

Ultrazvučni Merači protoka , Portabl meraci protoka , Elektromagnetne sonde,

Merači protoka termalne energije.

----


detaljnije

Merači protoka

Elektromagnetni merači protoka


detaljnije
--- -

Sistemi za praćenje parametara kvaliteta uglja
metodom detekcije prirodnog Gama zračenja

ON-LINE merenje kvaliteta uglja, kalorijske vrednosti, pepela ,vlaznosti
Portabl sistem za određivanje sadržaja pepela na deponijama i vagonima
Portabl sistem za određivanje sadržaja pepela u laboratoriji

----detaljnije

Metal detekcija, separacija, izdvajanje i uzorkovanje

Metal detektori
Magnetni izdvajači, metal separatori
Magnetne rešetke i bubnjevi
Vibro transporteri i dozatori
Automatski uzorkivači

-- - -
detaljnije

-----


Sistemi za manipulaciju rasutim materijalima

Čelični transporteri i elevatori za vrele i abrazivne materijale
Cirkularne i transverzalne deponijske mašine i odlagači
Utovarno-Istovarne stanice za brodove i vagone
Zvezdasti i logaritamski roto i roto-transverzalni izuzimač iz silosa i bunkera
Čelicni transporteri-izuzimači vrelih i abrazivnih materijala


- ---


.