ELEKTROMAGNETNI VIBRATORI
Elektromagnetni vibratori su pogodni kao pogoni za vibriranje transportnih i dozirnih uredjaja i cevi,vibro filtera sita, sušaca i stolova.
Kao ugradni delovi silosa bunkera, kanala, cevi i dozirnih postrojenja, obezbedjuju lak pouzdan i ujednacen protok materijala u željenom iznosu.
Bilo da je rec o aplikaciji u procesu pražnjenja bunkera, drenaže, sejanju, transportu, doziranju, otprašivanju ili zaštitnom filteru, u slucajevima izuzimanja velikih ili manjih kolicina materijala od najfinijih granulacija, do krupnih komada, kao i u slucaju specijalnih aplikacija kao što su blokiranje, hranjenje, doziranje, sušenje, AVITEQ vibro excitatori pouzdano i dugotrajno vrše svoju funkciju koristeci višegodišnje iskustvo u svim granama industrije.


Princip rada
Elektomagnetni vibratori su sistemi gipkih masa koji koriste ucestanost vibracija blisku rezonantnoj ucestanosti celog vibro sistema . Vibrator ukljucuje electromagnet i paket listica opruga. Linearne vibracije generisane pobudnom strujom se direktno prenose na radnu jedinicu a njihov pravac u odnosu na horizontalu je predefinisan aplikacijom.Amplituda vibracije u ovom slucaju odgovara dvostrukoj amlitudi vibracije celog sistema.
Elektromagnetni vibratori su kontinualno naponski kontrolisani u celom opsegu frekvencija i amplitude i postižu operativni režim momentalno po prikljucenju.Iz tog razloga jako su pogodni u docirnim aplikacijama kada je potrebno uspostaviti brz i precisan start-stop i precizne dozirne iznose

detaljnije
Elektromagnetni vibratori
Magnet VIB_2_57_1002EN.pdf
(311kB)

Vibrokontroleri SC
Kontroler SCVIB_SC-01_0902_EN.pdf
(576 kB)

Vibrokontrileri SRA
Kontroler SRAVIB_SRA-01_0801_EN.pdf (582 kB)

nazad