VIBRODOZATORI MALIH KAPACITETA
AViTEQ- transportno dozirni uređaji se koriste u aplikacijama gde je potrebno isporuciti, transportovati, dozirati, dodavati ili raspodeliti rastresite materijale iz skladišnih silosa u proces. Oblast primene:sve industrije.

Rad uređaja se bazira na sinhronizovanom dvo-masenom vibro sistemu koji je podešen na učestanost blisku rezonantnoj. Pogonski deo uključuje elemente za generaciju vibracija (elektromagnet i paket amortizacionih opruga). Amplituda vibracija je proporcionalna brzini transporta. Pri izboru adekvatnog uredjaja se mora uzeti u obzir i uticaj oblika dozirne tacne i transportabilnosti i gustine materijala. Pravi izbor pogonske jedinice u odnosu na vođice,šine, dozirne tacne i koordinacija vibro sistema sa karakteristikama materijala obezbeđuje uniformne transportne karakteristike nezavisne od promene opterećenja uređaja. Uređaji su opremljeni gumenim amortizerima koji sprečavaju prenos vibracija na okolinu.

Prednosti AViTEQ opreme:
• Visok nivo transportnih kapaciteta sa malim dimenzijama
• Bezbedan rad u kontinualnim aplikacijama
• Sinhronizovani dvo-maseni vibro sistem
• Brzina transporta je nezavisna od različitih opterećenja uređaja .
• Pogon bez održavanja
• Sertifikati u skladu sa EU preporukama
• Izvedbe za Ex sredine (ATEX; 94/9/EG), kao i za napajanja raznih napona i frekvencije 60 Hz

 

Izbor pogonske jedinice
Pri izboru pogonske jedinice mora se uzeti u obzir efektivna težina materijala i svih delova koje pokreće pogon.

Obzirom na oblast primene , uređaji su podeljeni u 4 grupe:
Tip KR-2; KF 1; KF 6; KF 12 je posebno pogodna za izuzimanje i transport rastresitih materijala ; npr. Dodavanje komponenti mikserskim postrojenjima. Pogonske jedinice su opremljene odgovarajućim transportnim dodatkom u obliku korita ili cevi.
Tip eKF 1, eKF 6 i eKF 12 je razvijen i ispitan za korišćenje u Ex atmosferama i sertifikovan prema ATEX-Directivi 94/9/EG.
Tip KF 0,3; KF 0,5; KF 0,7; KF 0,9 služi uglavom kao pogon za transport i dodavanje orijentisanih i aranžiranih delova sledećem uredjaju u procesu.Transportni dodatak je adaptiran prema delovima koji se transportuju


Varijanta grupe KF 0,3 do KF 0,9 je u "CR" dizajnu za korišćenje u industriji hrane i farmaceutskoj industriji.Uredjaji su bez farbanih delova, konstrukcija omogucava lako čišćenje,otporni su na UV zračenje, alkohol i formalin i pogodni su za sterilne uslove rada.


DODACI
Spremnici
Odgovarajući standardni skladišni spremnici (9/25/50 litara), otvora diemetra (mm 43/90/159) po izboru prema procesnom zahtevu.
Kontrolne jedinice
Odgovarajuća Vibtronic S kontrolna jedinica sa napajenjem je potrebna za sve pogonske jedinice. Kontrolne jedinice omogućavaju promenu amplitude vibracija i proporcionalno sa ovim protok u opsegu od 0-100% kapaciteta. Dizajn u kućištu sa potenciometrom i prekidačem ili za ugradnju sa odvojenim potenciometrom.
detaljnije
Vibroodozatori malih kapaciteta
3_SMALLCONVEYORUNITS_VIB_2_ (695kB)

Vibrokontroleri SC
Kontroler SCVIB_SC-01_0902_EN.pdf (576 kB)

Vibrokontrileri SRA
Kontroler SRAVIB_SRA-01_0801_EN.pdf (582 kB)

nazad