ASH EYE
Sistem za ON LINE praćenje sadržaja pepela
detekcijom prirodnog Gama zračenja

Princip rada
Nečistoće u uglju sadrže mnogo veću količinu radioaktivnih elemenata nego on sam. Sistem detektuje ovaj signal i koristeći poznatu zavisnost gama zračenje/količina pepela, odredjuje količinu nesagorljivih materija u uglju.Uvođenje informacija o protoku materijala i kompenzacije kosmičkog
zračenja. Kao rezultat daje ON LINE kontinualnu informaciju o trenutnoj i ponderisanoj vrednosti pepela u uglju koja se moze pratiti na više udaljenih lokacija.

Osnovne karakteristike
Nema ograničenja u širini i brzini transportera
Nema ograničenja u debljini sloja uglja i kapacitetu
Može se kalibrisati u opsegu od 5-100% pepela
Automatsko restartovanje i povratak posle
prekida napajanja
Kontrolna jedinica moze biti udaljena do 5km od LPU
Jednostavno, bezbedno, menijem vođeno rukovanje
Grafiško i numeriško ošitavanje trenutnih i
srednjih vrednosti sadržaja pepela i protoka
Ugrađene ,,batching `` funkcije
Zaštiđena baza i grafički prikaz arhiviranih podataka
Trendovi i izveštaji mogu biti štampani ili sačuvani na disku
Obnavljanje podataka moze biti konfigurisano (od 1sec.- .)
Definisanje parametara kvaliteta
Minimalno održavanje, bez pokretnih delova
Neosetljiv na promene kvaliteta trake
Nema ograničenja u veličini uglja, bolje
karakteristike pri konstantnijoj veličini
Neosetljiv na promene gvožđa i teških metala
Kompenzacija uticaja kosmičkog zračenja
Senzori dizajnirani za najteže uslove rada (IP66)
Neosetljiv na vibracije
Dizajniran za neprekidni višegodisnji rad
Ugradne mere (3,5m x1m)
Lokalni displej prikaz sadrzaja pepela i protoka
Više monitoring lokacija

Dobit
Instaliran na-bageru - rano upozorenje o kvalitetu
Kontrola uglja koji dolazi sa kopa ka pripremi
Posle ispiranja-brzi odgovor o efikasnosti ispiranja
Brza odluka o mestu odlaganja na deponiji
Instaliran na transporteru-kontrola punjenja kompozicija
Pomoć operaterima da ispune zahtev kvaliteta
Instaliran na transporteru-kotrola punjenja kompozicija
Kontrola blenda
Kontrola finalnog proizvoda
Zaštita bojlera i kotlova

AshEye NE KORISTI RADIOAKTIVNE IZVORE

detaljnije
AshEye.pdf

nazad