ASH PROBE
Portabl sistem za brzo određivanje pepela na deponijama, vagonima i kamionima 

Princip rada
Sistem se sastoji od sonde koja se ubada u gomilu uglja i kontrolne jedinice sa softverom za obradu signala.
Senzor detektuje nivo prirodnog gama zračenja uglja u okolini sonde što se na displeju kontrolne jedinice očitava kao sadržaj pepela u uglju. Iz više merenja se dobija srednja vrednost pepela
merene gomile.

Osnovne karakteristike
Lako rukovanje
Brza kalibracija
Brzi rezultati
Do 72 merenja po gomili
Pamti merenja sa 72 gomile
Pamti do 9 različitih kalibracija
Podaci se mogu preneti i sačuvati na PC
Vise od 20h kontinualnog rada sa punjivom baterijom
Tačnost selektabilna:0,25%,0,5%,0,75%,1% u zavisnosti od željene brzine merenja

Dobit
Mnogo brži rezultati u poređenju sa konvencionalnim analizama (manje od 5 min.)
Brza i tačnija kontrola kvaliteta i praćenje pepela
Uporediva tačnost i preciznost sa laboratorijom
Redukovano vreme i napor uzorkovanja i analize
Redukcija greške uzorkovanja
Provera isporuke, mogućnost odbijanja ili korekcije cene
Brze i tačnije pravljenje blenda
Kvalitetniji finalni proizvod, povećanje prodajne mase

AshEye NE KORISTI RADIOAKTIVNE IZVORE
AshProbe otplaćuje sebe za nekoliko nedelja!

detaljnije
ashprobe.pdf

nazad