HEAT EYE
Sistem za ON LINE praćenje sadržaja pepela, vlage, protoka i toplotne vrednosti
detekcijom prirodnog Gama zračenja uglja

Princip rada
Sistem HeatEye se sastoji od NCCQM analizatora pepela, Callidan MA-500 mikrotalasnog merača vlage, tračne vage, procesorskih jedinica sa softverima, monitorima i sistemom za prenos podataka. Sistem obezbedjuje ON-Line merenje Neto toplotne vrednosti, sadržaja pepela, vlažnosti i protoka transportovanog uglja.

...

BLOK DIJAGRAM HEAT EYA-a

Signali sa senzora pepela, vlage i tračne vage se preko svojih kontrolera uvode u Lokalni procesor, obrađuju i žicno ili bežično prosleđuju Kontrolnoj jedinici i ostalim udaljenim monitoring lokacijama.


Grafički i tabelarni prikaz trenutnih i ponderisanih vrednosti pepela, vlage, protoka i toplotne vrednosti i odstupanje od cilja

Više od 50 instaliranih sistema širom sveta

detaljnije
heat_eye_brochure.pdf
Heat Eye konfiguracija i princip rada.pdf
MA500.pdf
tracna_vaga.pdf

nazad