LAB ASH
Sistem za brzo određivanje sadržaja pepela iz 10kg drobljenog uglja

Princip rada
Sistem se sastoji iz kapsule u koju se ubacuje 10kg drobljenog uglja i kontrolne jedinice sa softverom za obradu signala. Senzor detektuje nivo prirodnog gama zračenja uglja unutar kapsule što se na displeju kontrolne jedinice očitava kao sadržaj pepela u uglju.

Osnovne karakteristike
Jednostavno rukovanje
Precizni rezultati za manje od 5 min.
Uzorak ne mora biti samleven
Laka kalibracija
Nisu potrebni specijalni kalibracioni uzorci
18 različitih naziva uglja
Pamti 9 kalibracija
Baza podataka za 300 poslednjih merenja
Podaci se mogu preneti i sačuvati na PC
Tačnost 0,65%

Dobit
Mnogo brži rezultati u poređenju sa konvencionalnim analizama (manje od 5 min.)
Brza i tačnija kontrola kvaliteta
Uporediva tačnost i preciznost sa laboratorijom
Redukovani troškovi analize
Bolja kontrola vodi ka boljem proizvodu

LabAsh NE KORISTI RADIOAKTIVNE IZVORE

detaljnije
labash.pdf

nazad