DISKONTINUALNA MERENJA
KOMPONENTE I SISTEMI ZA DISKONTINUALNA MERENJA I DOZIRANJA

PLATFORMSKE VAGE
BUNKER-SILOS VAGE
KRANSKE VAGE
KOLSKE VAGE
VAGONSKE VAGE

PLATFORMSKE VAGE
· Veliki izbor dimenzija platformi
· Opseg merenja po zahtevu
· Elementi za integraciju u pod
· Verzije za explozivne sredine , ATEX certifikovane
· ,,Legal for trade” (obračunske) primene
· Elektronski kontroleri sa softverskom podrškom za akviziciju podataka
DETALJNIJE
Platformske vage opšte BVD2181GB.pdf (834kb)
Ex izvedbe BVD2090GB.pdf (496kb)
 
Preporučeni merni kontroleri
DISOMAT T
DISOMAT F
DISOMAT B+
DISOBOX

ka mernim kontrolerima

vrh strane

BUNKER - SILOS VAGE
Veliki izbor komponenti i softverskih paketa omogućava projektovanje merno-dozirnih sistema koji ispunjavaju stroge tehnološke zahteve visoke tačnosti i pouzdanosi u procesima:
-
Praćenja i kontrole nivoa, punjenja, pražnjenja, operacije ,,batchinga” , upravljanja i akvizicije mernih podataka u mono i multikomponentnim sistemima .
- Korišćenje kompleta mernih pretvarača i prilagodnih elemenata ,uz široku paletu kontrolno -upravljačkih jedinica,
omogućava totalnu kontrolu količine i protoka materijala u silosima, bunkerima, rezervoarima, reaktorima, mikserima, kapaciteta i preko 2000 tona. 
-
DETALJNIJE
Kontrola nivoa BVD2002GB.pdf (460kb)
Kontrola diskontinualnog punjenja i pražnjenja BVD2006GB.pdf (800kb)
Inženjerska pravila za ugradnju vaga BVD5007GB.pdf (1.4Mb
)
 

Preporučeni merni kontroleri
DISOMAT T
INTECONT
DISOMAT B+
DISOBOX
DISOCONT

ka mernim kontrolerima

vrh strane

KRANSKE VAGE
Najrazličitiji tipovi kranskih vaga omogućavaju opseg merenja od provere do doziranja tereta u tehnološkim i komercijalnim industrijskim aplikacijama.

Opcije bežičnog prenosa podataka, dodatnih velikih displeja i softverskih paketa za akviziciju podataka po potrebi korisnika omogućavaju pouzdan rad i u najtežim uslovima rada.

-
DETALJNIJE
Kranske vage opšte BVD2005GB.pdf (1.07Mb)
DISOMAT B+ Kranska vaga BVD 2118GB.pdf (74kb)

Preporučeni merni kontroleri
DISOMAT B+
DISOBOX

ka mernim kontrolerima


vrh strane

KOLSKE VAGE
Veliki izbor navoznih i mostova u nivou zemlje uz različite konfiguracije mernih elektronskih komponenti i softverskih paketa omogućava primene u najširem spektru aplikacija kao što su:
- Kontrolna merenja , punjenje i pražnjenje, obračunska merenja, provera osovinskog opterećenja itd.
- Softverski paketi obezbeđuju memorisanje prvog merenja 40 kamiona, izbor podataka o klijentu, direktno štampanje podataka o merenju, ,,legal for trade” memorisanje podataka na memorijske kartice, izbor izgleda željenog štampanog izveštaja o merenju, baze podataka, kontrolu trenutnih i izvršenih merenja sa udaljenih lokacija, upravljanje semaforima i rampama itd.
- -
-
DETALJNIJE
Kolske vage opšte BVD2014GB.pdf (1.5Mb)

Preporučeni merni kontroleri
DISOMAT B+ ZEWS , JASON
DISOMAT F
DISOBOX

ka mernim kontrolerima


vrh strane

VAGONSKE VAGE
Najsavremenija rešenja merenja vagona sa mogucnoscu korišcenja dvomostnih konstrukcija i najnovijih rešenja statičkih i dinamičkih (MILTIBRIDGE i MULTIRAIL) sistema za merenje težine vagona u mirovanju i u pokretu. Mogućnost merenja pojedinačnih mostova i ukupne težine.

Specijalne WheelScan i WheelLoad konfiguracije za bezbedonosnu dijagnostiku opterećenja osovina i točkova vagona.

- -
- -
DETALJNIJE
Dinamičke vagonske vage i dijagnostički sistemi
MULTIRAIL ,WheelScan i WheelLoad ………………....... BVD 2007GB.pfd (1.5Mb)

Statičko/dinamičke vagonske mostne vage ……………… BVD 2225GB,pdf (276kb)

Staticko/dinamičke vagonske vage MULTIRAIL ……..….. BVD 2223GB.pdf (270kb)

Wheel Load stanice ……………………………………...... BVD 2224GB.pdf (282kb)

Wheel/axle load test sistemi …………………………....... BVD 2218GB.pdf (474kb)

DISOWARE TERRA PC Software za vagonske vage ….... BVD 2216GB.pdf (980kb)

Preporučeni merni kontroleri
DISOMAT B+
DISOBOX

ka mernim kontrolerima

 

vrh strane

nazad