SOFTWARE

Uz pomenute uređaje se isporučuju i softweri UltraLink i DataLog koji omogućavaju
konfigurisanje, parametrisanje, praćenje protoka, kalibraciju i dijagnostiku uređaja,
komunikaciju nadređenog PC sa uređjajima preko serijskog ili IC porta
kao i komunikaciju i prenos zabeleženih podataka sa Loggera na PC.nazad