TRANSIT TIME ULTRAZVUČNI MERAČI PROTOKASerija TFXL Integralni Ultrazvučni TransitTime Merač Protoka
Ekonomican, neinvanzivni merač protoka sa clamp-on senzorima, dizajniran za zamenu mehaničkih merača u uslovima merenja protoka tečnosti koje mogu uticati na rad drugih tipova. Instalacija je vrlo jednostavna, operativni rad -bez održavanja. Moguće su varijante sa i bez displeja, a merači su opremljeni sa dva izlaza proporcionalna protoku : 4-20mA i izlaz koji simulira frekvenciju turbinskog merača, omogućavajući meraču kompatibilnost sa najrazličitijim monitoring uređajima. Softwer- alati Windows kompatibilni omogućavaju lako konfigurisanje, kalibraciju i dojavu grešaka uređaja.Mogućnost daljinskog paremetrisanja i očitavanja.
Oblast primene: merenje protoka čistih fluida bez i sa manjim sadržajem nečistoća u punim cevima diametra 1/2"-2" (Integralni tip) i veće od 2" (remote verzija)

detaljnije
products_pdfs_TFXL.pdf


Serija TFXD Stacionarni TransitTime Ultrazvučni Merač Protoka

Karakteriše ga najsavremenija tehnologija koja mu obezbeđjuje svestranu
primenu uz veliku pouzdanost i tačnost merenja.TFXD sistem baziran na
ultrazvučnoj beskontaktnoj metodi merenja omogućava laku montažu
bez prekida protoka i minimalne troškove održavanja. Dizajniran u
varijantama sa displejom i bez displeja sa I/O modulima i softwerom
za komunikaciju sa nadređjenim računarskim sistemom.
Oblast primene: merenje protoka čistijih fluida u sistemima cevovoda diametra većeg od 1/2".

detaljnije
TFXD2002.pdf


Serija TFXP Prenosivi TransitTime Ultrazvučni Merač protoka
Dizajniran za merenja i provere protoka fluida kroz pune cevovode i proveru kalibracije stalno montiranih merača. Glavne karakteristike objedinjuje svestrana primena uz veliku tačnost i pouzdanost, laku instalaciju i operativni rad uz minimalno održavanje. Dizajniran za merenje protoka čistih fluida sa dopustenim sadržajem nečistoća u cevima najrazličitijih materijala, opsega diametra 2"-100" ,
Opremljen je punjivom baterijom kapaciteta 24h operativnog rada i Data-Loggerom sa mogućnošću beleženja i pregleda 200.000 događaja na
više odvojenih lokacija i tabelarnim i grafičkim pregledom na PC.
Oblast primene: Merenje protoka čistijih fluida u sistemima cevovoda diametra veceg od 2"

detaljnije
TFXP2002.pdf
Serija TFXM
Multikanalni Ultrazvučni TransitTime Merač Protoka
Korišćenje matematičke formule omogućava beskontaktno
merenje protoka na višestrukim cevovodima (do 8 kanala) prikazujući srednji protok, sumu, odnos ili razliku, protoka. Opcija multikanalnog jednocevnog sistema omogućava merenje protoka bez potrebe za uobičajeno dugim pravim delom cevi. Opcijom RS-485 modula moguće je povezati do 128 uređaja.
Uz dodatak neinvazivnih temperaturnih sondi direktno merenje protoka toplotne energije.
Oblast primene: Merenje protoka čistijih fluida u sistemima cevovoda diametra veceg od 1/2".

NEKE PRIMENE

master kontrola protoka serije cevi

prikaz protoka na merenim tačkama i razlike
na nemerenoj cevi

prikaz pojedinacnih i zbirnog protoka

kontrola isporučene toplotne energije

...detaljnije
Series TFXM.pdf


Serija DTTS Klamp On Ultrazvučne Sonde za male cevi
Dizajnirane su za merenje protoka u sistemima cevi ispunjenih fluidom i zamenjuju druge tipove merača posebno u aplikacijama gde karakteristike fluida mogu uticati na rad drugih tipova merača.
Tehnika beskontatnog merenja obezbeđuje spoljnu montažu bez prekida protoka i opstrukcije cevi i nulto održavanje u operativnom radu.
Oblast primene: merenje protoka čistijih fluida u sistemima cevovoda diametra od 1/2"-2".

detaljnije
DTTS.pdf

nazad