VODIČ ZA IZBOR TIPA PROTOKOMERA

Ovaj vodič obezbeđuje generalna pravila za izbor odgovarajuće ultrazvučne tehnologije. Sistemski faktori kao
temperatura, vrsta cevi, prisustvo čvrstih supstanci i brzina fluida mogu uticati na izbor uređaja.
Najpouzdaniji način pravog izbora je prezentovanje aplikacije najbližem Dynasonics zastupniku ili
proizvođaču. Dynasonics nudi nudi sveobuhvatan program TransitTime i Doppler merača protoka. Ovi ClampOn, neinvazivni, beskontaktni merači traže dobru akustičku putanju izmedju cevi i fluida.
U nekim slučajevima, kao sto je cev od nezasićenog betona, kada ultrazvučna energija ne moze radijalno
proći Dynasonics nudi seriju MFX MagProbe merač. Molimo konsultujte Dynasonics zastupstvo ili fabriku za potvrdu aplikacije i detalje.

nazad