VIBRO TRANSPORTERI I DOZATORI

Eriez "C" i "A" serija
Materijali teskih karakteristika zahtevaju dozatore koji rade u rezimima velikih opterecenja. Eriez "C" i "A" serija dozatora je idealno prilagodjena ovim zahtevnim aplikacijama.

Kontaktirajte nas za više informacija

Eriez"HS" serija
Velike brzine doziranja lakih rasutih materijala. Karakteristika brzog kretanja I zaustavljanja omogucava vrlo sigurno i tacno merenje doziranje i batching.

detaljnije
(Vibro feeders HS series 147kB)
(Vibro feeders HC series 117kB)

Eriez "HD" serija
Dozatori velikih ugiba koji postizu neparalelnu 3/16" amplitudu nose se sa najtezim materijalima.

detaljnije
(High deflection vibro 158kB)

Heavy Duty Electromagnetni Vibro Dozatori

Eriez Heavy Duty Electromagnetni Vibro dozatori u 9 modela sa kapacitetima do 850T/h

Kontaktirajte nas za više informacija

Mehanički Dozatori i Transporteri
Malih snaga ,velikih kapaciteta ovi uredjaji manipulisu materijalima u opsegu do 2250t/h (2040mt/h). Malih dimenzija zahtevaju minimalno mesta za instalaciju Jednostavan,pouzdan kontroler brzine koja se moze menjati, Sirok opseg dimenzija i kapaciteta.

Kontaktirajte nas za više informacija

Transporteri - Single Mass
Visoko efikasan ,transportuje jedan tip materijala vrlo ekonomicno u kapacitetu do 18 t/h (16mt/h)

Kontaktirajte nas za više informacija

Transporteri – Mehanički podesivi Tuned Two-Mass
Jedinice malih snaga,velikih kapaciteta za kontrolisani transport rasutih materijala.Dvomasni system koristi najsavremeniju kontrolu stanja I transport u opsegu brzina do 18m/min. Lak pristup komponentamau cilju odrzavanja

Kontaktirajte nas za više informacija

Elektromagnetni i permanentni Magneti za Transport Materijala
Bezbedno podizu I premestaju metalne delove .Dostupni u izvedbi sa elektro ili permanentnim magnetimai u mnogo modela u zavisnosti od tezina.

detaljnije
(Lifting magnets MaxX 80kB)
(Lifting magnets EPL 115kB)

Volumatic Dozatori
Volumetrijski dozator koji obuhvata sud,vibrator,dozator I kontrolu.Obezbedjuje pouzdano I precizan protok materijala ka vagama,pakericama I procesima koji traze kontinualno hranjenje ili batching. Dizajniran u tri modela za kapacitete do 15T/h.Specijalne zastite I dizajn za specificne zahteve industrije.

Kontaktirajte nas za više informacija

nazad