KONTINUALNA MERENJA

KOMPONENTE ZA KONTINUALNA MERENJA I DOZIRANJA
TRAČNE VAGE
PROTOČNA VAGA MULTISTREAM B
PROTOČNA VAGA MULTISTREAM G

SISTEMI ZA KONTINUALNA MERENJA I DOZIRANJA
KORIOLIS DOZATORI
GRAVIMETRIJSKI DOZATORI
MULTIKOMPONENTNE DOZIRNE STANICE
STANICE ZA PRAŽNJENJE BIG BAG VREĆA
VOLUMETRIJSKI DOZATORI
TRAČNI DOZATORI

TRAČNE VAGE
Koriste se za kontinualno merenje protoka i ,,batching” materijala u sistemima tračnih transportera.

Težine sa mernog sloga se direktno prenose na merne pretvarače i koristeći informaciju o brzini trake (impulsni generator) softverski obrađuju u mernom kontroleru obezbeđujući korisniku informacije o trenutnom i ukupnom protoku materijala.


STANDARDNI TIPOVI:
Jednosložne tračne vage BEM, BEP, BED BVD2049GB.pdf (284kb)
- Tačnost 0,5 i 1%
- Kapacitet do 15000t/h
- Brzina transportera do 6 m/s


Višesložne tračne vage BMP, 2BMP, BMC BVD2050GB.pdf (290kb)
- Tačnost 0,25%
- Kapacitet do 20000t/h
- Brzina transportera do 6 m/s 
Ostale karakteristike:
- Specijalne zaštite za agresivne sredine
- Bežični sistem prenosa podataka na veće udaljenosti
- Kontrola proklizavanja trake
- Kontrola dodavanja materijala
- Nagib transportera do granice odronjavanja materijala
- Laka montaža na sve tipove transportera
- LEGAL FOR TRADE izvedbe
Preduslovi za ugradnju F9151GB.pdf (720kb)

Preporučeni merni kontroleri:
INTECONT PLUS
DISOCONT

ka mernim kontrolerima

vrh strane

PROTOČNA VAGA MULTISTREAM B

Laka ugradnja, male dimenzije i oklopljen dizajn svrstava je u oblast kontinualnog merenja protoka kroz cevovode i ,,batching” praškastih i granulastih materijala dijametra do 30mm. Princip rada – merenje sile udara u u mernu ploču, omogućava primene u najrazličitijim granama industrije za merenje trenutnog i ukupnog protoka i kontrolu potrošnje. Po zahtevu se moze konfigurisati i kao dozirni sistem.

Ostale karakteristike:
Protok do 100t/h (80m3/h)
Temperatura materijala do 70°C (više po zahtevu)
Merni opseg 1:5
Pritisak -25 mbar to 50 mbar
Tačnost 1- 2%

-
DETALJNIJE
BVD2034GB.pdf (35kb)

Preporučeni merni kontroleri
INTECONT PLUS
DISOCONT

ka mernim kontrolerima

vrh strane

PROTOČNA VAGA MULTISTREAM G

Laka ugradnja, male dimenzije i oklopljen dizajn svrstava je u oblast kontinualnog merenja protoka i ,,batching” praškastih i granulastih materijala dijametra do 30 mm.

Princip rada – merenje sile reakcije ubrzanja materijala koji prolazi preko zakrivljene ploče, omogućava primene u najrazličitijim granama industrije za merenje trenutnog i ukupnog protoka i kontrolu potrošnje.

Po zahtevu se može konfigurisati i kao dozirni sistem. Pogodna za visoke temperature materijala.

Ostale karakteristike:
Protok od 4t/h - 1000t/h
Temperatura materijala do 100°C (opciono do 200°C)
Merni opseg 1:5
Tačnost bolja od 2%
Ex aplikacije
-
DETALJNIJE
BVD2033GB.pdf (234kb)

Preporučeni merni kontroleri
INTECONT PLUS
DISOCONT

ka mernim kontrolerima


vrh strane

KORIOLIS VAGA MULTICOR

Dizajnirana kao kapsuliran merni sistem za merenje protoka, doziranje i ,,batching” praškastih i granulastih materijala, primenjiva je u najrazličitijim aplikacijama opsega protoka od 0,5 - 150 t/h.
Pogodna za materijale visoke temperature i za rad u sistemima pod pritiskom kao i u Ex sredinama.

Princip rada
-Koriolisov princip -omogućava rad sa materijalima najrazličitijih fizičkih osobina uključujući i jako abrazivne, sklone zgrudvavanju ili fluidizaciji.

Oblast primene
Merenja i kontinualna doziranja aditiva, sirovina i gotovih proizvoda u hemijskoj i industriji plastike, u industriji hrane (žitarice,brašno šećer), ugljene prašine u peći (fabrike cementa), punjenje kamionskih cisterni praškastim materijalima.

- -
-
Osnovne karakteristike

Protok od 0,5 t/h do 150 t/h
Tačnost 0,5%
Pritisak od -2mbar do 20mbar
Temperatura materijala do 130°C
Min. spec težina materijala 0,3 kg/l
Granulacija materijala do 8mm
(pojedinačno do 30mm)

Princip rada

Kroz merni točak pogonjen motorom konstantne brzine prolazi materijal uzrokujući Koriolisovu silu u tangencijalnom pravcu. Ova sila kao reakciju stvara momenat koje detektuju tenzometrijski elementi o koje je obešen motor. Ovaj momenat je direktno proporcionalan protoku materija.
U slučaju doziranja frekventno regulisan motor održava potreban protok.

DETALJNIJE
Opšte karakteristike BVD2065GB.pdf (875kb)
Multicor u cementnoj indutriji BVP102GB.pdf (442kb)
Doziranje ugljene prašine MULTICOR BVP103GB.pdf (840kb)
Doziranje prahova MULTIKOR BVP101GB.pdf (634kb)
Punjenje cisterni BVP100GB.pdf (48kb)
Proizvodnja sintetičkog fibera i PET listića
BVA1002GB.pdf (205kb)

Preporučeni merni kontroleri
INTECONT
DISOCONT
ka mernim kontrolerima


vrh strane

,,Loss in weight”dozator MECHATRON
Koristi se za gravimetrijska merenja i doziranja pudera, praškova, granula, listića, vlakana i fluida u svim granama industije, naročito hemijskoj, industriji plastike, kao i u proizvodnji hrane, deterdženata, duvana i farmaceutskoj industriji.
Zahvaljujući posebnim tipovima konstrukcije prilagođene specifičnim aplikacijama, pogodan je za doziranje kako standardnih materijala tako i najtežih za doziranje (lepljivih, lebdećih, sklonih fluidizaciji, zgrudvavanju kao sto su TiO2, specijalni aditivi, puderi, kreda itd.)
Pogodan za pojedinačna i multikomponentna doziranja u kontinualnim i diskontinualnim režimima rada
.

Princip rada
,,Loss in weight” (Gubljenje na težini) obezbeđuje kontinualna gravimetrijska doziranja sa tačnošću boljom od 0,5%.
 
- -
- -
Osnovne karakteristike
Kapacitet:
0.1 do 30,000 L/h (zavisi od serije)

Tačnost:
bolja od + 0.5 %
Radni pritisak:
- 0.5 do + 10 mbar, + 2 mbar varijacija
Temperatura ambijenta:
- 30 do + 50°C
Temperature materijala:
- 12°C do + 80°C Coni-Flex, vinyl, - 30°C do +100°C Coni-Steel
Spec težine materijala:
0.1 do 2.0 kg/L Coni-Flex,
0.1 do 1.2 kg/L Coni-Steel, 0.1 do 1.0 kg/L Coni-Steel Vibro
Materijal kontaktnih delova:
stainless steel 1.4404/SS 316
Zaštita:
IP 55 motori,
IP 65 elektronski delovi, merne ćelije

 

Po kapacitetu se dele na serije:

 Po konstrukciji posuda i vrsti agitatora (u zavisnosti od vrste materijala i zahteva doziranja) se dele na:
Coni Flex
Coni Steel
......Coni Steel Vibro
.....
Elementi za doziranje (u zavisnosti od aplikacije i vrste materijala):

jednostruke spirale i puževi

dvostruke spirale i puževi

vibro izuzimaci

DETALJNIJE
MechaTron, Mid Range - Coni- Flex BVD2084GB.pdf (500kb)
MechaTron, Mid Range - Coni- Steel Vibro BVD2136GB.pdf (518kb)
MechaTron, Mid Range - Coni-Steel BVD2085GB.pdf (538kb)
MechaTron, Low Range - Coni Flex BVD2099GB.pdf (512kb)
MechaTron, Low Range -Coni-Steel Vibro BVD2138GB.pdf (517kb)
MechaTron,Low Range - Coni-Steel BVD2108GB.pdf (562kb)
MechaTron, Small Range BVD2128GB.pdf (239kb)
MechaTron, High Range BVD2177GB.pdf (749kb)
MeshaTron u volumetrijskom modu BVD2008GB.pdf (67kb)
MULTIGRAV L, Gravimetrijski dozator fluida BVD2215GB.pdf (321kb)

NEKE APLIKACIJE
Proizvodnja deterdženta BVA1008GB.pdf (354kb)
Proizvodnja granulata BVA1010GB.pdf (277kb)
Pražnjenje Big-Bag vreća BVA1011GB.pdf (1.04Mb)
Proizvodnja kompaunda BVA2012GB.pdf (477kb)
Proizvodnja špageta BVA2013GB.pdf (276kb)
Proizvodnja pelena BVA2014GB.pdf ( 285kb)
Proizvodnja Fibera i Pet Listića BVA1002GB.pdf (210kb)
Extrudiranje kaučuka BVA2015GB.pdf ( 20kb)
Proizvodnja testa BVA2016GB.pdf ( 150kb)
Proizvodnja PENG BVA2017GB.pdf ( 29kb)
Extrudiranje PVC BVA2018GB.pdf ( 26kb)

Preporučeni elektronski kontroleri
INTECONT
DISOCONT
DISOCONT MASTER

ka mernim kontrolerima

 
vrh strane
MULTIKOMPONENTNA DOZIRNA STANICA
MULTIGRAV
Dizajnirana za precizno simultano doziranje i umešavanje do 8 različitih granulastih komponenti u gravimetrijskom modu.

Tipična aplikacija: hranjenje miksera i extrudera

Dizajnirana kao mobilna stanica može opsluživati više sistema
sa različitim recepturama.

DETALJNIJE
BVD2021GB.pdf (454kb)

Preporučeni elektronski kontroleri
DISOCONT
DISOCONT MASTER

ka mernim kontrolerima

STANICE ZA PRAŽNJENJE BIG-BAG VREĆA SACMASTER
Modularne stanice koje preuzimaju ulogu dnevnih silosa materijala i iz kojih se direktno, pouzdano i bez prašenja dozira materijal u proces.

Sastoje se od:
Mehaničkog sklopa sa kranom za utovar i istovar vreća
PNEUMATSKIH AGITATORA za pozicioniranje vreća i agitaciju pražnjenja
LEPTIR VENTILA koji onemogućava rasipanje materijala u toku pražnjenja
IRIS BLENDE koja omogućava zatvaranje i zamenu neispražnjenje vreće
MECHATRON Dozatora
Kontrolnih jedinica

Raznih dimenzija, pogodne su za sve vrste Big Bag vreća

DETALJNIJE
BVD2134GB.pdf (292kb)

vrh strane
VOLUMETRIJSKI DOZATORI ACCURATE
Ekonomična serija za volumetrijska kontinualna i diskontinualna doziranja i mešanje praškastih i granulastih materijala dijametra do 10 mm.

Primene:
Višekomponentno doziranje materijala u miksere ili proces

Ostale karakteristike:
Kapacitet 0.1 l/h -8000 l/h
Tačnost 2%
Spec. težine od 0.1 do 3 kg/L
Specijalan dizajn za farmaciju i industriju hrane

DETALJNIJE
BVD2045GB.pdf (696kb)

..TRAČNI DOZATORI DEA, MULTIDOS
Koriste se za kontinualna gravimetrijska doziranja praškastih i granulastih materijala najrazličitijih fizičkih karakteristika u proces.

Dizajnirani po najvišim standardima kvaliteta, više tipova dozatora koji zadovoljavaju i najsofosticiranije aplikacije, obezbeđuju jedno i višekomponentna doziranja i kontrolu procesa najviše tačnosti i pouzdanosti u svim industrijskim uslovima.

Primene:
Doziranje sirovina u industriji cementa, đubriva, preradi ruda (MULTIDOS), industriji hrane, farmaceutskoj i industriji duvana (DEA).Konstrukcija
U zavisnosti od aplikacije mogu biti otvoreni i delimično ili potpuno oklopljeni sa integrisanim ili daljinskim mernim kontrolerima. Materijali konstrukcije potpuno prilagodjeni i najagresivnijim sredinama i visokim temperaturama.
.........
Kapaciteti

Princip rada
Merne i kontrolne elektronske komponente su dizajnirane da :

- Određuju kapacitet (kg/h) integraljenjem opterećenja na traci i brzine
- Održavaju zadati kapacitet konstantnim u zatvorenoj povratnoj sprezi kontrolom motora dozatora i/ ili dodavača
- Menjaju kapacitet u zatvore
noj povretnoj sprezi kontrolom motora dozatora i/ ili dodavača

 

DETALJNIJE

Koncepcije kontrole doziranja
BVD2009GB.pdf (112kb)


MULTIDOS i DEA
BVD2011GB.pdf (550kb)
MULTIDOS opšte
BVD2012GB.pdf (934kb)
DEA 300/600
BVD2022GB.pdf (144kb)
MULTIDOS L
BVD2017GB.pdf (378kb)
MULTIDOS H
BVD2080GB.pdf (524kb)
MULTIDOS VDP-člankasti
BVD2013GB.pdf (102kb)

Preporučeni elektronski kontroleri
INTECONT
DISOCONT
DISOCONT MASTER

ka mernim kontrolerima

Konfiguracija

 

vrh strane

nazad