ELEKTRONSKI KONTROLERI

HML110
HML110 Converter se koristi sa senzorima HMS1000,HMS2500, HMS3700, i HMS3770
Kontroler je potpuno programabilan, mikroprocesorski vođen uređaj, koji omogućava automatsko nulovanje, EEProm zastitu podataka, detekciju prazne cevi i samodijagnostiku. Jednostavno, menijem vođena parametrizacija, preko tastature sa tri tastera u verzijama bez ili sa dvorednim 16-cifarskim displejom) LCD backlight displejom. Montaža na telu senzora ili udaljena.

Karakteristike:
• IP65
• 2reda, 16 cifara displej
• Dva digitalna izlaza
• 4 interna totalizatora
• 4-20 ma izlaz
Tačnost
±0.8%
Opciono ±0.4%
Ponovljivost
Bolja od 0.2%

detaljnije HML110


HML210
HML210 Converter se koristi sa svim modelima senzora. Kontroler je potpuno programabilan, mikroprocesorski vođen uređaj, koji omogućava automatsko nulovanje, EEProm zaštitu podataka, detekciju prazne cevi i samodijagnostiku. Jednostavno, menijem vođena parametrizacija, preko tastature sa tri tastera u verzijama bez ili sa 6-rednim 16-cifarskim displejom) LCD backlight displejom. Montaža na telu senzora ili udaljena. Materijal,aliminijum ili SS304/316

Karakteristike:
• IP67
• LCD display, 8 redova, 16 karaktera,
• Dva digitalna izlaza
• 4 interna totalizatora
• Data loger
• RS232/484 (Profubus DP opcija)
Tacnost
±0.2%
Ponovljivost
Bolja od 0.01%

detaljnije HML210


HML250
HML250 Converter je baterijski ,16-265AC,10-400VDC ili 4-20mA napajan uređaj i koristi se sa svim modelima senzora. Kontroler je potpuno programabilan mikroprocesorski vođen uredjaj, koji omogućava automatsko nulovanje, EEProm zaštitu podataka, detekciju prazne cevi i samodijagnostiku. Jednostavno, menijem vođena parametrizacija, preko tastature sa tri tastera u verzijama bez ili sa dvorednim 16-cifarskim displejom) LCD backlight displejom. Montaža na telu senzora ili udaljena. Materijal,aliminijum ili SS 304/316

Karakteristike
• IP67
• LCD display, 8 redova, 16 karaktera,
• Dva digitalna izlaza
• 4 interna totalizatora
• Data loger
• RS232/484 (Profubus DP opcija)
Tačnost
±1%
Ponovljivost
Bolja od 0,5%

detaljnije HML250

nazad