Merači protoka Liquid Control  sa širokim izborom modela  electromagnetnih (Mag) merača za najširi spektar industrijskih aplikacija.

LCMag familija se deli na 5 tipova-microflow, wafer, sanitary, flanged, and insertion

Modeli se izradjuju u najširem opsegu dijametara cevi i protoka za industrijske i OEM aplikacije .

Pogodni su za tečnosti elektroprovodljivosti vece od 5µS/cm

.

MERNI KONTROLERI    
DODATNA OPREMA
Opšte informacije detaljnije:


Elektromagnetni merači 1052kB

.

.

Karakteristike:

Na tačnost ne utiču karakteristike fluida,temperatura ili sadrzane nečistoce

Nema pokretnih delova

Nema pada pritiska

Minimalno odrzavanje

Laka instalacija i parametrizacija

Opseg protoka od 0,006l/s- 100.000l/s

Veliki izbor materijala  izolacije, elektroda i spojeva

 Visoka tačnost u celom opsegu (0,2%)u odnosu 10:1

 Izlazi: Digitalni Imp/frekv,

0/4-20mA,Rs232/485

 Merenja u oba smera

Automatsko nulovanje,detekcija prazne cevi

.