MERNI KONTROLERI

MERNI KONTROLERI ZA DISKONTINUALNA MERENJA (DISOMATI)
DISOMAT VAG
DISOMAT T
DISOMAT F
DISOBOX
DISOMAT B+

MERNI KONTROLERI ZA KONTINUALNA MERENJA (...CONTI)
INTECONT PLUS
DISOCONT

DISOMAT VAG
VAG20200 je najnoviji kontroler u familiji DISOMAT koji se koristi u jednostavnim mernim aplikacijama, kada je potrebno merenu vrednost očitati, zabeležiti (štampati) ili proslediti serijskom vezom. Opremljen sa 2 tranzistorska izlaza omogućava praćenje nivoa punjenja (min/max kontakt).Verzije sa baterijskim napajanjem mu obezbeđuju maksimalnu mobilnost. Konfigurisanje uredjaja za višestruke funkcije može biti preko tastature ili bežično (IR port).
 
DETALJNIJE
Bvd2222Gb.pdf (210kb)

vrh strane

DISOMAT T

Dizajniran kao ekonomično rešenje za mnoge standardne merne aplikacije koristi se kao merni transmiter za praćenje težine i merenje nivoa u tankovima i silosima i jednostavnije dozirne aplikacije .
Opremljen analognim izlazom i serijskim interfejsom pogodan za daljinski kontrolisane vage povezane na visi nivo EDP ili PLC sistema. Opciono lokalno praćenje parametara.

Osnovne karakteristike :
-Mermo kolo sa A/D konvertorom
-4 relejna izlaza
-3 binarna ulaza
-1 analogni izlaz
- Servisni port
- EDP Port (Protokoli: MODBUS, Profibus, Device-net)
-Opcija displej

-
DETALJNIJE
2035GB. pdf (122KB)

vrh strane

DISOMAT F

Pogodan je za komercijalne aplikacije gde je potrebno da težine budu izmerene, prikazane, odštampane i prosleđene višem nivou EDP na dalju obradu. Fokus je na platformskim vagama koje ne zahtevaju sofisticirane kontrolne zadatke, već se merne vrednosti očitavaju lokalno ili prosleđuju.

Primene:

Kamionske vage, Kontrolne izlazne vage
Sav hardver i softver je dizajniran za interakciju sa PC.

Osnovne karakteristike :
-4 binarna izlaza
-3 binarna ulaza
-2 RS232 porta za PC, Printer ili dodatni displej
(protokoli :SCHENCK DDP8 672, DDP8 785, DDP8 861, Siemens 3964R
-Legal for trade PC software za beleženje komercijalnih podataka
-

DETALJNIJE
DISOMAT F Opšte BVD 2028GB. pdf (416kb)
DISOWARE DELTA software BVD2026GB.pdf (363kb)
DISOVEIW software BVD2066GB.pdf (322kb)
DISOSAVE software BVD2045GB.pdf (383kb)


vrh strane

DISOBOX
Multikanalni A/D konvertor koji omogućava praćenje vrednosti težina po kanalima na koje mogu biti konektovani pojedinačni merni pretvarači ili vage. Signal sa A/D mernih pretvarača pretvara u digitalni signal.
Pogodan za analizu opterećenja u važnim tačkama vage, praćenje rada mernih pretvarača i grupnu kontrolu vaga.
Opremljen stardandnim fieldbus portovima izuzetno je pogodan kao akviziter podataka i kontrolna jedinica u mernim sistemima sa PC ili PLC nadredjenim platformama.
Merni kanali mogu biti organizovani u grupe i svaka moze biti korišćena za komercijalne aplikacije, a uz PC software podaci prosleđeni nadređenom PC/PLC sistemu

Primene:
Kamionske, bunkerske, silos, platformske vage

Osnovne karakteristike :
-4 binarna izlaza (24V)
-4 binarna ulaza (24V) ili 2x24V + NAMUR
Opcija: dodatne I/O ploče
- RS232/RS 485 port za PC ili dodatni displej
-Fieldbus interfejsi : MODBUS, Profibus, DeviceNet, Ethernet
-Printer port
-Legal for trade PC software za beleženje komercijalnih podataka

DETALJNIJE
DISOBOX
BVD 2091GB.pdf (418kb)
DISOVIEW software
BVD2066GB.pdf (322kb)

- -
-
Konfiguracije:
...


vrh strane

DISOMAT B+
Pogodan za korišćenje u većini diskontinualnih mernih aplikacija bez obzira da li je fokus na kontroli
vaga, procesuiranju podataka, kontroli procesa ili komunikaciji sa korisnikovim PLC/PC sistemima.


DETALJNIJE
DISOMAT B+ Opšte karakteristike
BVD2092GB.pdf (670kb)
- -


- -
Za tipične aplikacije dostupno je više predefinisanih konfiguracija :

DETALJNIJE
DISOMAT B+ ,, Kontrolna vaga”
BVD 2119GB.pdf ( 75kb)
DISOMAT B+ Kontrola punjenja
BVD 2117GB.pdf ( 85kb )
DISOMAT B+ Kontrola pražnjenja
BVD 2116GB.pdf (85kb)
DISOMAT B+ Kranska vaga
BVD 2118GB.pdf (74kb)
DISOMAT B+ Kolska,Vagonska vaga ZEWS
BVD 2030GB.pdf (101kb)
DISOMAT B+ Kolska,Vagonska vaga JASON
BVD 2187GB.pdf (287kb)
DISOMAT B+ Ex ATEX
BVD2090GB.pdf (496kb)
DISOWARE DELTA Software
BVD2026GB.pdf (363kb)
DISOVEIW software
BVD2066GB.pdf (322kb)
DISOSAVE software
BVD2045GB.pdf (383kb)

Fleksibilnost izmene i kreiranja funkcijskih blokova uz pomoć programa DISOPLAN B+ omogućava prilagođavanje konfiguracije specifičnim aplikacijama klijenta i korišćenje u aplikacijama grupne kontrole vaga i dozatora (multikomponentni ,,batching”).

Opciono se može koristiti i kao dvokanalni merni sistem.

Visoka rezolucija i brzina merenja kao i izbor zone zaštite nalazi mu primenu i kod najtežih mernih aplikacija: pri malim opterećenjima pretvarača, u extremnim uslovima i pri brzim mernim procesima.

Osnovne karakteristike
ULAZ: 4 binarna ulaza, 6 binarnih izlaza, opciono dodatnih 16/16 I/O
IZLAZI: 2+2( opciono) RS232/485 porta za printer, dodatni displej ili komunikaciju sa EDP ili PLC
sistemima, 1+1 (opciono) Analogni (0/4-20mA)
EDP Protokoli: Siemens 3964R ,S5 (RK512), Modbus, Schenck DDP8 672, Schenck DDP8 785, Profibus
Dodatni displeji i tastature
,,Legal for trade” memorijske kartice (50.000 mernih operacija)
Externe kontrolne stanice ili Disomat ,,Ogledalo” za korišćenje u extremnim uslovima rada
Sertifikovan za ATEX zone 1, 2, 21, 22
vrh strane

INTECONT PLUS
Specijalno dizajniran za tehnološka i komercijalna kontinualna merenja težine i doziranja u
industrijskim procesima. Rešenje u aplikacijama merenja protoka i doziranja visoke tačnosti i pouzdanosti prvenstveno pojedinačnih menih sistema. Moguća je i grupna kontrola uređaja kao i
,,batching aplikacije”.

Za tipične aplikacije dostupno više predefinisanih softverskih konfiguracija
.
INTECONT PLUS - Merni sistem
DETALJNIJE
BVD 2184GB.pdf ( 351KB )

Tračna vaga (MULTIBELT)
Protočna vaga (MULTISTREAM)
Koriolis vaga (MULTICOR)

INTECONT PLUS – Dozirni sistem
DETALJNIJE
BVD 2062GB.pdf ( 160KB )

Tračna vaga (MULTIBELT) kontrola dodavanja materijala
Tračni dozator (MULTIDOS)
KORIOLIS Dozator (MULTICOR)
,,Loss in weight” dozator (MULTIFEED) kontrola punjenja i pražnjenja ili merenje protoka
Kontrola punjenja i pražnjenja bunkera i silosa (kontinualno i diskontinualno-,,batching”)

INTECONT ,,Legal for Trade” (Obračunski)
DETALJNIJE

BVD 2211GB.pdf (334kb)

Osnovne karakteristike
Displej: Trenutni protok, ukupni protok (od zadnjeg reseta), Kumulativ (Neresetabilan)
Automatsko tariranje
Praćenje proklizavanja trake
ULAZI: 1 Za brzinu trake (Namur), 1 za merne pretvarače (Min 80 Ohm), 1 za senzor kruga trake,
1 analogni za externi set point, 3 digitalna 24V,5A
IZLAZI: (Merni Intecont): 3 relejna, 1 Analogni (0/4-20mA), 1 Impulsni (za totalajzer 24V/100mA)
IZLAZI: (Dozirni Intecont): 2 Analogna (brzina/opterećenje), 1 impulsni, 8 digitalnih
PORT: RS232 za servis PC
OPCIJE: 2 kontrolna digitalna ulaza,5 relejnih izlaza,1 analogni izlaz,RS232 za printer
MODULI: Modbus, 3964 R (S5), Profibus DP, Device Net, Ethernet

DISOCONT MASTER Group control
BVD2180GD.pdf ( 647kb)
 

 

 
vrh strane
DISOCONT
Modularni merni sistem primenjiv u bilo kojoj mernoj ili dozirnoj aplikaciji i koristi se kada je potrebno izmeriti protok materijala ili ga dozirati kontinualno ili diskontinualno (,,batching”).

Najčešca oblast primene: grupna kontrola vaga

Tipične softverske konfiguracije
Tračna vaga (MULTIBELT)
Protočna vaga (MULTISTREAM)
Koriolis vaga (MULTICOR)
Tračna vaga (MULTIBELT) sa kontrolom dodavanja materijala
Tračni dozator (MULTIDOS) sa kontrolom brzine trake i/ili dodavača
KORIOLIS Dozator (MULTICOR)
,,Loss in weight” dozator (MULTIFEED) kontrola punjenja i pražnjenja ili merenje protoka
Praćenje promene težine materijala u bunkera i silosa (kontinualno i diskontinualno)


Ovaj modularni sistem se konfiguriše prema potrebama korisnika, a sastoji se iz više opcionalnih celina:
- SISTEMSKA Jedinica-VSE opremljena mernim i kontrolnim funkcijama kao i serijskim portom za konekciju sa PC ili kontrolnom jedinicom za konfigurisanje, kalibraciju, kontrolu i servis.
Sadrži izmenjiv memorijski modul sa konfiguracionim parametrima sistema
Ulazi: 4x350? (za merne pretvarače) , 2xNAMUR, 2x Analogni
Izlazi: Analogni (0/4-20mA), 4x Relejni (24 ili 230V) , RS 232 , DeviceNet
-Ulazno/Izlazna jedinica -VEA za konvencionalnu konekciju prema korisničkom kontrolnom sistemu ili proširenu kontrolu okruženja vaga
Ulazi: 1x Analogni ( 0/4-20mA) , 4x digitalni (24V,20mA)
Izlazi: Analogni (0/4-20mA), 1x Impulsni, 5x Relejni (24 ili 230V) , RS 232 , DeviceNet
-FIELDBUS komunikaciona jedinica za transfer svih podataka do korisničkog kontrolnog sistema ili grupnog kontrolera vaga.
Moduli: MULTICONT SE-bus, Modbus, J-bus, 3964R, DeviceNet (CAN), INTERBUS-S, PROFIBUS
- EasyServe PC program za servisnu komunikaciju sa sistemskom jedinicom
- Operatorski panel VLB za lokalnu kontrolu i parametrizaciju standardnih aplikacija
- Grupna kontrolna jedinica MASTER za vođenje i praćenje rada grupa do 16 merno-dozirnih uređaja

DETALJNIJE
DISOCONT System Opšte
BVD2051GB.pdf ( 183kb)
DISOCONT MASTER Group control
BVD2180GD.pdf ( 647kb)

  

vrh strane

nazad