MERNI PRETVARA
ČI

Princip rada
Tenzometrijski elementi koji pritisak ili istezanje pretvaraju u odgovarajući električni signal

 Osnovne karakteristike:
·          Male dimenzije
·
          Laka ugradnja
·
          Otpornost na atmosferske uticaje
·
          Otpornost na hemijske uticaje
·
          Robustan dizajn
·
          Klase tačnosti: 0,05 , D1 , C3 , C5/C4Mi-7,5
·
          Opseg :100kg - 470T
·
          Dostupni u Ex izvedbi  II2G , II2D , II3G , II3D za ATEX  Zone 1 , 2 ,21 , 22
·
          Rad pri visokom temperaturama  

TIPOVI MERNIH PRETVARAČA: 

VBB/5-1000kg   RT ( W,V,K,)/ 0,33-0,68t
BVD 2041GB.pdf (565KB)   BVD 2016GB.pdf (50KB)
     
RTN /1-470t   DWB
 
BVD 2019GB.pdf (275KB)   1-5t BVD 2057GB.pdf (365KB)
11,5- 25t BVD 2058GB.pdf (368KB)
40- 200t BVD 2059GB.pdf (425KB)


NOVO!!!

Merni diskovi  WDI 25-200T

Primene :
Merenje silosa, obrtnih stentova, livnih lonaca i međulonaca, livnih kranova, kolica
, Specijalne vage u čeličanama i livnicama
DETALJNIJE
BVD 2220 GB.pdf (373kb)

UVODNICI OPTERECENJA  VEN,VKN,VEB,VPN… 

Koriste se u cilju zaštite mernih pretvarača od preopterećenja i anuliranje parazitnih sila usled vibracija i udara. Uz odgovarajuće ugradne elemente čine komplete za ugradnju neophodne za pouzdan i dugotrajan rad  kamionskih , vagonskih, platformskih, bunkerskih, silos, kranskih i ostalih tipova industrijskih statičkih i dinamičkih vaga i dozatora visoke tačnosti.

VPN  DEM, VEN za RTK, RTN tip VKN
BVD 2025GB.pdf (615KB) BVD 2044GB.pdf (421KB) BVD 2083GB.pdf (433KB)

nazad