VIBRO MAŠINE


VIBRO SITA
VIBRO DOZATORI
VIBRO SEPARATORI
VIBRO BUBNJEVI
VIBRO SUŠACI , HLADNJACI I TRANSPORTERI

U implementaciji sistema se koristi dodatna oprema, dizajnirana po najvišim standardima kvaliteta i zaštite od spoljnih uticaja:

Vibro Sita sa Linearnim kretanjem
LINA CLASS

LinaClass serija se koristi u preklasifikaciji i klasifikaciji materijala u postrojenjima za pripremu . Sistemi su projektovani za opseg do 2000 t/h. LinaClass sita takođe pokazuju vrednost u postrojenjima za ispiranje i ceđenje i dugačak radni vek uz minimalno održavanje. Moćna sita su izuzetno poželjna za klasifikaciju i prosejavanje peska, kamena, ruda, uglja i ostalih lomljenh i drobljenih abrazivnih materijala u suvim i vlažnim procesima u rudarskoj industriji. Projektovana su za najteže industrijske uslove. Vibro sita su opremljena odgovarajućim SCHENCK usmerenim exitatorima sile DF tipa.

DETALJNIJE
LinaClass BVP2032.pdf (850kb)


vrh strane

Vibro Sita sa Rotacionim kretanjem
ROTACLASS
LinaClass serija se koristi u preklasifikaciji i klasifikaciji prvenstveno kamena, peska i ruda. Konstruisana kao jednostruka i dvostruka izrađuju se u raznim dimenzijama i garantuju preko 15000 sati efektivnog rada uz minimalno održavanje. Projektovana su za najteže industrijske uslove. Vibro sita su opremljena rotacionim SCHENCK exitatorima sile RF tipa.

DETALJNIJE
Rota Class BVP2029.GB (1.8Mb)

-

vrh strane

Vibro dozatori-separatori
SHAKE-OUT STG

Koriste se za odvajanje odlivaka i peska u automatskim postrojenjima za proizvodnju odlivaka. Lako izmenjiva sita i provereni pogonski sistem (direktni exitatori sile RF) uz kvalitet delova po najvišim standardima obezbeđuju dugotrajan rad opreme uz minimalno održavanje. Optimalno podešavanje sita i vibracija prema korisnikovom programu proizvodnje omogućava visoku efikasnost razdvajanja peska i odlivaka. Korišćeni pesak se odvodi transporterima ispod, a odlivci transportuju dalje u proces.

DETALJNIJE
Shake out BVD 2217GB.pdf (641kb)


vrh strane

VIBRO IZUZIMAČI-DOZATORI


Pogonjeni motorima sa debalansiranim masama i elektromagnetima ovi uređaji su dizajnirani za izuzimanje, doziranje i transport najrazličitijih rasutih materijala u lakoj i teškoj industriji u opsegu 0-100% projektovanog kapaciteta.

U zavisnosti od aplikacije se koriste koritasti, pločasti i cevni
kapaciteta 0,1 – 500 T/h.

Robustan dizajn uz minimalno održavanje i visoka pouzdanost nalazi im primenu u mnogobrojnim procesima širom sveta.

DETALJNIJE
Vibro feeders
BVD2226GB.pdf (1.3Mb)

vrh strane

VIBRO BUBNJEVI ZA ISPIRANJE
Tipičan zahtev u rudarskoj industriji je odstranjivanje visoko adhezivnih sastojaka i nečistoća iz materijala. Ovi uređaji se koriste za za efikasno ispiranje sirovina koji odlazi na dalju obradu i odstranjivanje nečistoća iz procesa.
Uz smanjenu potrošnju vode (do 30%) i energije, uz minimalno održavanje ovi vibro bubnjevi se projektuju za kapacitete do 200t/h.

DETALJNIJE
Washing drums BVD2086GB.pdf (81kb)


VIBRO-TRANSPORTERI
Ekstremno robusni vibro-transporteri koji se koriste za transport i ručno ili automatsko sortiranje materijala koji cirkuliše kroz postrojenje (npr. livnice). Ovi transporteri su neosetljivi na šok opterećenja prouzrokovana sortiranjem.Odlikuje ih veoma nizak nivo buke i izuzetno nežan režim transporta koji omogućava transport materijala bez lomljenja i pri velikim nagibima i promenama pravaca transporta.


VIBRO-SUŠACI I HLADNJACI
Najraznovrsniji sistemi za hlađenje, sušenje i transport praškastih, granulastih i ostalih rasutih materijala. Ekspertsko rešenje za svaku aplikaciju.

........


vrh strane

nazad