SCHENCK KATALOG PROIZVODA

kliknite na strelicu za detalje

 
PODELA PO BUSINESS SEGMENTIMA
KOMPONENTE I STANDARDNI SISTEMI

MERNI PRETVARAČI
PLATFORMSKE, BUNKER, SILOS VAGE
KOLSKE VAGONSKE VAGE
TRAČNE VAGE , VAGE ZA TRACNE TRANSPORTERE , TRAKASTE VAGE,
PROTOČNE VAGE
MERNI KONTROLERI
DODATNA OPREMA

LAKA INDUSTRIJA
GRAVIMETRIJSKI DOZATORI MECHATRON
VOLUMETRIJSKI DOZATORI
VIŠEKOMPONENTNE DOZIRNE STANICE
KORIOLIS DOZATOR MULTICOR
STANICE ZA BIG-BAG SACMASTER
TRAČNE VAGE , TRAČNI DOZATORI
TEŠKA INDUSTRIJA
TRAČNE VAGE , PROTOČNE VAGE
KORIOLIS DOZATOR MULTICOR
KRANSKE VAGE
KOLSKE, VAGONSKE VAGE
BUNKER VAGE
MERNI PRETVARAČI
TRAČNI DOZATORI
VIBRO OPREMA
VIBRO SITA
VIBRO DOZATORI
VIBRO SEPARATORI
VIBRO BUBNJEVI
VIBRO SUŠAČI , HLADNJACI I TRANSPORTERI

Detaljan spisak svih SCHENCK proizvoda u .pdf formatu